top of page

ТЕАТЪР ЗОНГ

Театър „ЗОНГ“ e Сдружение, учредено през 2017г. от Дина Маркова (режисьор) и Боян Арсов (актьор) като сдружение за дейност в обществена полза в областта на културата. Мисията на сдружението е да допринася за разнообразието в културата чрез развитието на стойностно, иновативно и социално-ангажирано авторско съвременно изкуство, основано на приемственост между поколенията творци и провокиращо активното включване на младите артисти и публики. Името на Сдружението ЗОНГ (немска дума, означаваща песен; в театъра на Брехт „зонговете” са песни с послание) е препратка към това, че Театър „ЗОНГ“ има за цел да създаде духовно пространство за социално-ангажиран театър с фокус върху важни за съвременния човек, обществено-значими теми и проблеми.

Пишете ни

Благодарим за Вашето съобщение!

bottom of page