top of page

БОЯН АРСОВ

Редовен докторант в катедра „Актьорство и режисура за драматичен театър”, Факултет „Сценични изкуства”, НАТФИЗ.

Завършено висше образование /магистър/„Театрално изкуство“ в НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“, 2017 г. /успех:5.95/

Завършено висше образование /бакалавър/„Актъорство за драматичен театър“ в НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“, клас проф. Снежина Танковска, 2016 г. /успех:5.99/

Завършено средно образование – Завършено средно образование – 91 НЕГ „Проф. Константин Гълъбов“, София, 2012г.

bottom of page